Toner Dolumu Nasıl Yapılır

Gönderildiği yer: BLOG 2
Toner Dolumu Nasıl Yapılır

Toner Dolumu Nedir?

Toner dolumu, lazer yazıcıların sarf tüketim malzemesi toner kartuş bittiğinde orjinal tonere eşdeğerde olacak şekilde yenilenmesi işlemidir. Geri dönüşüm olarak ta adlandırılan bu işlem, hakkıyla yapıldığı takdirde yazıcılara tam uyumlu olarak sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Ülkemiz, toner dolum işlemini yapacak yeterli teknik donanıma, yenileme işleminde kullanılan yedek parçalara ve yetişmiş uzman personele sahiptir.

Toner dolumu, orjinal toner fiyatlarının neredeyse yazıcı fiyatlarına denk olması nedeniyle alternatif bir yol olarak doğmuştur. Sürekli orjinal toner kullanmak baskı maliyetlerini hayli artırmakta, işletmelerin giderlerine büyük yük getirmektedir. Geri dönüşüm ile sadece ciddi tasarruf etmekle kalmayıp aynı zamanda doğayı koruyarak yarınlarımıza daha yeşil bir gelecek bırakmış oluyoruz. Tabi birde yüksek maliyetli orjinal toner ithalatı ile oluşacak cari açığı düşürerek ülke ekonomisine de büyük yarar sağlanmış oluyoruz. İşte bu nedenlerle özendirilen ve teşvik edilen geri dönüşüm bugün özellikle batılı ülkelerde hassaten Avrupa kıtasında büyük bir sektör haline gelmiştir. Öyle ki, marka haline gelen sertifikalı geri dönüşüm ürünleri gerek Amerika’da gerek Avrupa’da büyük talep görmektedir.

Tüketicinin bilinçlenmesiyle birlikte, ülkemizde de toner dolumu hayli yaygınlaşmıştır. Gerek ev kullanıcıları gerekse firmalar toner dolum yaptırarak baskı maliyetlerini ciddi oranlarda düşürmektedirler.

Orjinal Toner mi, Toner Dolumu mu?

Sıkça sorulan sorulardan biri budur; orjinal toner mi yoksa toner dolumu mu tercih etmeliyim? Bu sorunun cevabı kullanım amacına göre değişir. Bazen orjinal toner, yerine göre toner dolumu tercih edilmelidir. Özellikle fotoğraf baskıları ve aydınger çıktıları için orjinal toner kullanılmasını tavsiye ederiz. Çünkü, toner dolum işleminde azda olsa mutlaka kayıplar oluşur ve bu kayıplar fotoğraf baskıları ile aydınger çıktılarında çok çok önem az eder. Ancak, evlerimizde ve ya ofislerimizde A4 ya da A3 kâğıtlarına almış olduğumuz çıktılarda bu baskı kayıpları katiyetle fark edilemez. Hatta, donanımlı bir firmada usta bir ekibin tezgahından geçen bir toner yazıcıya takıldığında, “Aaa! Bu toner orjinal tonerden de daha iyi çıktı veriyor” şaşkınlık ifadesini sıkça duyarız.

Toner Dolumu Nasıl Yapılır?

Öncelikle şunu ifade edelim, toner dolumu işi bir sanattır işi sanatkâra bırakmak en ideal yoldur. Toner dolum işleminde yapılan yanlışları bir başka makalede ele alır detaylıca inceleriz, biz şimdi bu yazımızda ideal olanı, olması gerekeni izaha çalışalım.

Toner, genellikle bütünleşik iki bölümden oluşur. Birinci bölüm, Dolum Haznesi (toner powder), Manyetik (magnetic roller) ya da Merdane (develop roller) ve Üst Bıçak (doktor blade) ‘tan müteşekkildir. İkinci bölüm ise, Atık Haznesi ( waste powder), Drum (opc drum), Pcr (primary charge roller) ve Alt Bıçak (wiper blade) ‘tan müteşekkildir. Bazı yazıcılarda ikinci bölüm yani Drum Ünitesi (görüntüleme tamburu) ayrı olup yazıcıya bütünleşiktir. Bazı yazıcılarda ise Toner Kartuşu, Drum Ünitesi ve Atık Toner Kutusu ayrı ayrı konumlandırılmıştır. Baskı maliyetlerin uygun olması için yazıcı satın alırken drum ünitesi ayrı olanların değil de toner dolum ve atık bölümleri bütünleşik olan kullanıcı dostu lazer yazıcıların tercih edilmesini tavsiye ederiz.

Lazer yazıcı ile birlikte gelen tonerler demo (demo toner) olduğundan tam dolu olmayıp az çıktı verirler. Dolayısıyla, hızla bitmektedirler. Bazıları hariç tüm demo tonerlere tam kapasite dolum yapılabilmektedir. Bazı brother tonerlerin demo versiyonlarına kurma kolu dediğimiz reset çarkı bulunmaması nedeniyle dolum yapılamaz. Bazı oki tonerlerin ise demo versiyonlarının chip yuvaları bulunmadığından dolum yapılamaz. Birde, bazı hp, canon tonerlerin demo versiyonlarının dolum hazneleri normalden dar olduğu için tam kapasite dolum yapılamaz.

Eğer lazer yazıcınız siyah beyaz ise bir adet, renkli ise içerisinde dört adet toner mevcuttur. Renkli tonerler CMYK (bütün renkler Mavi, Kırmızı, Sarı, Siyah tonerlerin karışımında elde edilir) olarak çalıştığı için senkronize olup genelde eş zamanlı olarak tükenmektedir. Ekranda herhangi bir rengin bittiği uyarısı çıktığında diğer renkler de ya bitmiştir ya da doluluk oranları hemen hemen bitmeye yakındır. Biten tonerler doldurularak tekrar kullanıma hazır hale getirilir.

Toner dolumu işlemi yapılırken öncelikle, orjinal toner nasıl monte edilmişse biten boş toner aynı yolun tersi izlenerek demonte edilmeli, toner katiyetle delinmeden ya da kesilmeden parçalarına ayrılmalıdır! Tonerin hem dolum hem de atık haznesi ve de demonte edilen parçaları kompresörlü ve vakumlu hava makinası yardımıyla tamamen temizlenmelidir. Toner temizliği yapılırken mutlaka maske kullanılmalıdır. Maske, 0.2 micron toner tozu parçacıklarından korunmaya uygun seçilmelidir. Çok fazla kimyasaldan müteşekkil toner tozlarının yapıları tamamen birbirlerinden farklıdır. Dolayısıyla dolum haznesi tamamen temizlenmeden asla üst üste toner dolumu yapılmamalıdır. Öte yandan, eğer atık hazne de tamamen temizlenmese bu defa da atık toner taşarak yazıcı içerisine akar ve yazıcıya zarar verir.

Garantili Toner Dolumu

NOT: Drum Ünitesi tonerden ayrı olan yazıcıların atık hazneleri drum tarafında olduğundan toner dolumu sırasında boşaltılmaz. Dolayısıyla bu nevi lazer yazıcıların drum ünitesi kapasitelerine bağlı olarak belli periyotlarla bakıma alınmalı, atık toner boşaltılarak drum yenilenmelidir. Yine, atık toner kutusu ayrı olan yazıcılarında ekranda uyarı çıkınca hazneleri boşaltılmalıdır. Dikkat! Toner tozu sıvıdan daha akışkandır. Boşaltma işlemi yapılırken toner tozu etrafa yayılmasın diye dikkatli olunmalıdır.

Demonte edilen tonerin drum, pcr, manyetik, bıçak gibi parçaları uygun solüsyonlarla tamamen temizlenip bakımdan geçirilmelidir. Dikkat! Temizlik yaparken yerine göre tiner, alkol vb. yanlış solüsyon kullanımı o parçanın fonksiyonlarını kaybetmesine neden olur. Özellikle hem alt bıçak hem de üst bıçak üzerlerinde tortu kalmayacak şekilde iyi temizlenmelidir. Aksi halde çıktılarda çizikler oluşur. Drum ve alt bıçak temizlik ve bakımdan sonra pudralanmalı ki, toner çalışırken drum alt bıçağa yapışıp takılmasın.

DİKKAT! Verimli çıktı almak için ömrü biten pcr, manyetik, merdane, bıçak vb. yedek parçalar yenisi ile değiştirilmelidir. İdeal olan her dolumda ama aksi bir durum olmadıkça gelen olarak renkli tonerlerin drumları iki dolumda bir siyah beyaz tonerin ise üç-dört dolumda bir değiştirilir.

Her marka ve her model yazıcının kendine özgü toner tozu vardır. Ve her tonerin haznesine konacak toner tozu miktarı üretici firma tarafından ilan edilmiştir. Toner haznesine aktarılmak üzere doldurulacak o tonere uygun toner tozu hassas terazide dikkatle tartılmalı, ne az ne de fazla tam o toner için olması gereken miktara göre tartılarak konulmalıdır. Dolumdan sonra şarj plakaları ve çarklar uygun yağlarla beslenip toner yeniden toparlanarak monte edilmelidir.

Dolumu tamamlanan tonerin üzerinde eğer chip varsa toner çipi değiştirilerek yazıcıya takılır ve test çıktısı alınır. Silik çıktı drum kaynaklıdır. Koyu çıktı için drum mutlaka değiştirilerek yenilenmelidir. Kâğıt üzerinde ara ara lekeler varsa leke aralığının genişliğine bakılır, leke pcr çapında mı, manyetik çapında mı yoksa drum çapında mı? Tespit yapılarak ilgili parça ya yeniden bakımdan geçirilir ya da gerekli ise yenisi ile değiştirilir. Eğer kâğıt üzerinde yukarıdan aşağıya sürekli çizikler varsa muhtemelen alt ya da üst bıçak kaynaklıdır. Toner yeniden açılır duruma göre bıçak ya bakımdan geçirilir ya da yenisi ile değiştirilir. Yeniden test çıktısı alınarak kontrol edilir. Çıktılar normal ise toner dolum işlemi tamam demektir.

Toner Dolumu yazıcıya zarar verir mi?

Hayır. Talimatlara uygun yapılan toner dolumu yazıcınıza asla zarar vermez. Batılı ülkeler, doğayı korumak amaçlı geri dönüşümü teşvik için toner kartuş dolum işlemini desteklemektedirler. Anlamsız bir biçimde ülkemizde bazen tüketicilerden toner dolumu yazıcıma zarar verir mi soruları alıyor, şaşırıyoruz! Anladığımız kadarıyla, orjinal yazıcı servisleri tüketicileri bu nevi cümlelerle orjinal toner alımına yönlendirmek istiyorlar. Her lazer yazıcının belli periyotlarla bakımı yapılmalı, belirli sayıdaki baskıdan sonra ömrü biten bazı parçaları değişmelidir. Orjinal toner kullanılsa da bu böyledir, toner dolum yapılsa da böyledir.

Toner Dolumu nerede yapılır?

Toner dolumu yaptırmaya karar karar verdiniz, piyasada çokça firma var, fiyatlar ise pek değişken, bunlardan hangisini tercih etmeliyim diye düşünüyorsanız; Ne kadar ekmek o kadar köfte kuralı satın alınan her üründe geçerlidir ancak toner dolumun da bu durum çok daha hissedilir bir vaziyettedir. Dikkat! Edelim; hazır olan bir ürün üzerinden pazarlık edilmiyor fiyatı belli işlem sonradan yapılıyor! Her şey dolum yapan yerin vicdanına kalmış vaziyettedir! Hangi kalitede yedek parça kullanılacak, hangi kalitede ne kadar toner tozu kullanılacak bunlar fiyatla doğru orantılı şeylerdir. Önerimiz toner dolumu yaptırılacak firma tercihinde fiyattan ziyade kaliteye özen gösterilmesidir. Kaliteli bir ürünün maliyeti her zaman daha düşüktür. İlk etapta fazla para ödemiş gibi gözükseniz de kullanım parametreleri detaylıca irdelendiğinde pratikte daha uyguna almış olursunuz. Diğer yandan, hem zaman kaybınız olmaz hem de güvenilir bir firmanın garantili hizmetiyle başınızı ağrıtacak bir durumla karşılaşmazsınız.

Toner en fazla kaç defa doldurulabilir?

Bir tonere sonsuz defa dolum yapılamaz. Tonerin drum, prc, manyetik, merdane, bıçak gibi parçaları toner kullanıldıkça yıpranmaktadır. Her toner dolum işleminde yıpranan ve verimliliğini kaybeden bu parçalar yenisi ile değiştirilerek toner yenilenir. Ancak, bu süreçte tonerin kasası ve diğer elemanları da tabiki yıpranmaktadır. Nihayetinde, eğer standartlara uygun toner dolum işlemi yapılırsa bir toner 5 ila 10 arasında dolum yapılabilir. Sonrasında muadil ya da orjinal yeni bir toner alınarak döngü başa alınmış olur.

Toner Dolum fiyatları

Toner dolum fiyatları tonerin markası, modeli, renkli ya da siyah beyaz olması ve de kapasitesi ile bağlantılıdır. Hp, Canon, Brother gibi markaların toner dolum maliyetleri daha makuldür. Samsun, Xerox, Lexmark marka tonerlerin dolum fiyatları chip maliyetleri nedeniyle yüksektir. Renkli toner dolum fiyatları hem chip hem de toner tozu maliyetleri nedeniyle siyah beyaz tonerlere göre daha yüksektir. Eğer pek renkli çıktı alınmayacaksa ya da ağırlıklı olarak siyah beyaz çıktı alınacaksa lazer yazıcı satın alınırken mono lazer yazıcı tercih edilmesi toner maliyetleri açısından tavsiyemizdir. Yeni yazıcı alırken yüksek maliyetli toner dolumu ile karşılaşmamak için dikkatli olmalı uzman kişilerden bu konuda destek alınmalıdır.

Hangi Yazıcıyı Almalıyım
Hangi Yazıcıyı Almalıyım?

Toner dolumu uygun olan yazıcı hangisi? Fonksiyonel mi olacak, siyah/beyaz mı yoksa renkli mi olacak, wifi yada lan ile ağ bağlantısı olacak mı, ayda kaç sayfa çıktı alacaksınız gibi ihtiyaca göre lazer yazıcı satın alırken dikkat edilmesi gereken parametrelerden biri, bize göre en önemlisi o yazıcının kullandığı toner kartuş olmalıdır. Zira, bazı lazer yazıcıları toner dolumu baskı maliyetleri bağlamında ideal değildir. Toner kartuş parametresi ihmal edilerek alınan yazıcıyı daha sonra pasif edilip toner kartuş maliyeti uygun yazıcı almak istemiyorsak, lazer yazıcı almadan evvel hangi yazıcıyı almalıyım sorusunu etraflıca irdelemeli sonra alışveriş yapılmalıdır. Yazıcı tavsiyesi için yazıcı sarf malzeme tedarikçi firmanızdan destek alabilir yada iletişim bilgilerinden bizi arayarak ücretsiz bilgi edinebilirsiniz. Daha teferruatlı bilgi için “hangi yazıcıyı almalıyım” başlıklı yazımızı incelemenizi öneririz…

2 Responses

 1. HATİCE DEĞER
  | Yanıtla

  oki mb472 yazıcısının içindeki tozu tamamen boşaltmalımıyız ben sadece üst bölgedeki bitmiş toneri çıkartıp taktım her hangi bir sorun yaşanırmı?
  birde okı mb472 yazan kısımdaki çıktı yeri nasıl ayarlanabilir.

  • admin
   | Yanıtla

   Hatice Hanım, sadece toneri değiştirmeniz yeterlidir. Drum’ı boşaltmanıza gerek yoktur. Elle besleme ayarı için bizi arayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir